historie Klicperova Chlumce

Když se v neděli 30.května r. 1937 poprvé rozhrnula opona na scéně v Dělnickém domě nad Klicperovou hrou Každý něco pro vlast v podání místního souboru na festivalu zvaném Klicperův Chlumec, nikdo z nás ochotníků tehdy netušil, že překrásná myšlenka, oslavující našeho rodáka V. K. Klicperu, zapustí hluboké kořeny a že mnohdy i přes nepřekonatelné překážky se dochová až dodnes. To desetiletí přerušení v pravidelném ročním sledu bylo způsobeno jednak pětiletou německou okupací a zákazem veškeré divadelní činnosti a druhé přerušení mělo na svědomí vládní nařízení o zákazu činnosti všech doposud samostatných spolků ÚMDOČ a jejich přechod na závodní kluby.

Jestliže letos slavíme padesáté narozeniny této divadelní přehlídky, naskýtá se příležitost trochu si zavzpomínat a v paměti si osvěžit nezapomenutelné chvíle a okamžiky, které s sebou vždycky přinášel každý Klicperův Chlumec.

Je třeba připomenout že tento festival za celou dobu svého trvání vykazoval řadu vynikajících představení (Farma pod jilmy – Hradec Králové, Námluvy Pelopovy – Chlumec n. C., Elektra – Třebechovice, Loupežník – Pardubice, Vzbouření na vsi – Hronov, Divotvorný klobouk – Radnice, Radúz a Mahulena – Stránčice, Mamzelle Nitouche – Nymburk, Bosé nohy v parku – Chlumec n. C.), ale bohužel i řadu podřadných, že byl místem dvou celostátních přehlídek, že se stal dostaveníčkem nejen ochotnických souborů, ale i profesionálních scén a pražských divadel, že umožnil báječná představení vybraných souborů ÚMDOČ, že byl pódiem k uvítání významných osobností nejen z divadelního světa, ale i z veřejného života, že byl místem pohárových soutěží a okresních a krajských přehlídek, že prošel dobou velké návštěvnosti, v přírodním divadle až ke dvěma tisícům diváků na představení, ale i dobou velkého diváckého nezájmu s mnohatisícovým deficitem, ale hlavně že byl místem radostného setkání lidí, kteří nade vše milovali divadlo.

A jak na tom byl sám patriarcha české veselohry, náš slavný rodák V.K. Klicpera? Z běžného veseloherního repertoáru byly všechny jeho hry na scéně Klicperova Chlumce sehrány a některé méně známé dokonce navíc. Konečně posuďte sami. Z 15 autorských titulů ve 28 provedení si primát udržel Hadrián z Římsů, který byl uveden na šesti přehlídkách, na třech pak Každý něco pro vlast, na dvou Veselohra na mostě, Divotvorný klobouk, Rohovín Čtverrohý, Lhář a jeho rod Svojanský, Tři hrabata najednou, Pražské tetinky a Ženský boj. Víc než jasný důkaz, že jsme na Klicperu nezapomínaly a uvedením jeho her jsme vzdali nejvřelejší hold jeho památce.

Malé ohlédnutí za 5-ti ročníky Klicperova Chlumce v letech 2008 – 2012

Skončil 65. ročník Klicperova Chlumce a tak nám dovolte se poohlédnout za posledními pěti ročníky. Jistě největší devizou naší divadelní přehlídky je především neutuchající zájem diváků. Pohled do plně obsazeného hlediště je tou největší odměnou každého ochotníka.
V tomto období mohli naši diváci zhlédnout celkem 38 představení v provedení 22-ti souborů.
Nejčastěji jsme samozřejmě viděli domácí ochotníky. Pilný divák spatřil domácí soubor v 13-ti provedeních sedmi inscenací. Z tohoto počtu bylo jedno představení dětské.
Dvakrát jsme mohli vidět divadelníky ze souboru Havlíček Neratovice, J. K. Tyl Meziměstí a Jíří Poděbrady.

 

Zajímá vás, jak jsme v posledních pěti letech hráli my?

Tady je přehled našich her a jejich repríz z let 2008 až 2015.

hra počet repríz z toho v Chlumci
Agentura Drahoušek 17 4
Brouk v hlavě 19 7
Dámský krejčí 21 4
Charleyova teta 22 7
Jak bylo čertům v pekle zima 5 1
Létající snoubenky 16 4
Moje dcera pracuje v Paříži 3 2
Na správné adrese 13 5
O Silomilovi 3 0
Otylka 37 6
Sugar – někdo to rád horké 20 7

Celkem jsme v tomto období sehráli úctyhodných 175 představení, z toho 48 na domácí scéně.